XXXVI zwyczajna Sesja Rady w dniu środa, 25 listopada 2020

Rada Miasta Tarnobrzega
Czas publikacji: 793 dni 10 godzin temu
Długość nagrania: 03:37:31
Liczba odtworzeń: 2091
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:071.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
13:102.Przyjęcie porządku obrad.
13:113.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
13:404.Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
14:445.Analiza potrzeb oraz wizja zagospodarowania otoczenia Zamku w Dzikowie. Współpraca miasta z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu.
6.Rozpatrzenie projektów uchwał:
14:461)w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tarnobrzeg w roku szkolnym 2020/2021
14:482)zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
14:523)zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabiltacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2020 na realizację zadań z zkresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
14:584)w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
15:015)zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Tarnobrzeskich Wodociągów Spółka z o.o. na lata 2017-2023
15:066)w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok
15:107)w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok
16:048)w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok
16:069)w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega
16:1510)w sprawie rozpatrzenia skargi
16:167.Sprawy bieżące.
16:168.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej z sesji.
16:199.Interpelacje, wnioski i zpytania radnych.
16:4010.Oświadczenia radnych.
16:4011.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad