I Sesja Rady Miejskiej w Augustowie w dniu 07 maja 2024

Rada Miejska w Augustowie
Czas publikacji: 8 maja 2024
Długość nagrania: 03:24:53
Liczba odtworzeń: 549
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:091.Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Augustowie.
09:132.Złożenie ślubowania przez radnych.
09:153.Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta Augustowa.
09:254.Przyjęcie porządku obrad.
09:565.Wybór Przewodniczącego Rady.
10:226.Wybór Wiceprzewodniczącego Rady (Wiceprzewodniczących).
10:447.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie.
10:498.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie.
10:519.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie.
10:5410.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Augustowie.
10:5611.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Augustowie.
10:5912.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Augustowie.
11:0013.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Augustowie.
12:1314.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Augustów.
12:1515.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku o uznanie lasów stanowiących własność Skarbu Państwa będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Szczebra, położonych na terenie Gminy Miasto Augustów za ochronne.
12:2316.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa dla terenów położonych w rejonie części Al. Kard. Wyszyńskiego, zwanego ”Augustowskie Centrum Edukacyjne”.
12:2417.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie.
12:2618.Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Augustowie.
pokaż cały porządek obrad