XXXIV nadzwyczajna Sesja Rady w dniu piątek, 16 października 2020

Rada Miasta Tarnobrzega
Czas publikacji: 820 dni 16 godzin temu
Długość nagrania: 01:44:54
Liczba odtworzeń: 1366
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

12:021.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
12:052.Przyjęcie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie projektów uchwał:
12:381)uchwała w sprawie emisji obligacji serii A20, B20, C20, D20, E20, F20 oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
13:342)uchwała w sprawie obligacji serii G20 oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
13:383)uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.
13:394)uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega.
13:404.Sprawy bieżące.
13:405.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad