XLI zwyczajna Sesja Rady w dniu wtorek, 24 lutego 2021

Rada Miasta Tarnobrzega
Czas publikacji: 25 lutego 2021
Długość nagrania: 02:10:03
Liczba odtworzeń: 1935
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:021.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
13:052.Przyjęcie porządku obrad.
13:063.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
13:264.Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
14:075.Walka z COVID-19. Wydatki, podjęte działania związane z pandemią.
6.Rozpatrzenie projektów uchwał:
14:181)w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Tarnobrzega za rok 2021
14:232)w sprawie rozpatrzenia petycji
14:253)w sprawie rozpatrzenia petycji
14:274)w sprawie rozpatrzenia petycji
14:415)w sprawie rozpatrzenia petycji
14:456)w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok
14:477)w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega
14:497.Sprawy bieżące.
14:508.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej z sesji.
15:049.Interpelacje, wnioski i zpytania radnych.
15:0710.Oświadczenia radnych.
15:0811.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad