XLII nadzwyczajna Sesja Rady w dniu środa, 10 marca 2021

Rada Miasta Tarnobrzega
Czas publikacji: 10 marca 2021
Długość nagrania: 02:34:52
Liczba odtworzeń: 2095
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:061.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
13:092.Przyjęcie porządku obrad.
15:223.Rozpatrzenie projektów uchwał:
15:181)uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok
15:222)uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega
15:314.Sprawy bieżące.
15:315.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad