XLIV nadzwyczajna sesja Rady w dniu piątek, 16 kwietnia 2021

Rada Miasta Tarnobrzega
Czas publikacji: 16 kwietnia 2021
Długość nagrania: 01:10:31
Liczba odtworzeń: 1870
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

12:011.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
12:022.Przyjęcie porządku obrad.
12:593.Rozpatrzenie projektów uchwał:
12:171)uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu obywateskiego Miasta Tanobrzega.
12:542)uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.
12:593)uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega.
12:594.Sprawy bieżące.
12:595.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad