XLVIII zwyczajna Sesja Rady w dniu poniedziałek, 19 lipca 2021 r.

Rada Miasta Tarnobrzega
Czas publikacji: 20 lipca 2021
Długość nagrania: 02:08:20
Liczba odtworzeń: 2168
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:071.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
13:082.Przyjęcie porządku obrad.
13:093.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
13:364.Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
13:405.Realizacja programu szczepień COVID-19.
14:336.Rozpatrzenie projektów uchwał:
13:471)w sprawie przyjęcia realizacji programu polityki zdrowotnej pn: "Program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Tarnobrzega powyżej 60 roku życia na lata 2021-2025".
13:482)w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Tarnobrzeg w roku szkolnym 2021/2022.
13:523)w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi powiatowej ul. Marii Dąbrowskiej zlokalizowanej na terenie Miasta Tarnobrzega.
13:544)w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.
14:275)w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.
14:306)w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.
14:327)w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega.
14:337.Sprawy bieżące.
14:538.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
14:559.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
14:5610.Oświadczenia radnych.
14:5611.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad