L zwyczajna Sesja Rady w dniu środa, 29 września 2021

Rada Miasta Tarnobrzega
Czas publikacji: 608 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 03:56:01
Liczba odtworzeń: 1472
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:151.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
13:172.Przyjęcie porządku obrad.
13:203.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
13:494.Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
14:095.Informacja o stanie realizacji inwestycji miejskich.
14:116.Informacja dyrektora Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu - zakres usług, rozwój i problemy.
7.Rozpatrzenie projektów uchwał:
14:181)uchwała w sprawie przyjęcia projektu zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Tarnobrzega.
14:182)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tarnobrzegu, obręb Tarnobrzeg.
14:243)uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowo-produkcyjnych w rejonie ulic Wrzosowej, Sienkiewicza - osiedle Mokrzyszów w Tarnobrzegu.
14:274)uchwała zmieniająca w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielonych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Miasta Tarnobrzega, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
14:325)uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną.
14:376)uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.
14:527)uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.
14:588)uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.
14:599)uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega.
15:4210)uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.
15:4911)uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.
15:5612)uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.
16:008.Sprawy bieżące.
15:581)uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.
16:069.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
16:2810.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
16:5211.Oświadczenia radnych.
16:5212.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad