LIX zwyczajna sesja Rady Miasta w dniu środa, 27 kwietnia 2022 r.

Rada Miasta Tarnobrzega
Czas publikacji: 28 kwietnia 2022
Długość nagrania: 06:17:47
Liczba odtworzeń: 1082
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

11:151.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
11:152.Przyjęcie porządku obrad.
11:163.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
11:484.Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
12:145.Inwestycje nad Jeziorem Tarnobrzeskim w latach 2021-2022. Pozyskiwanie funduszy.
13:476.Informacja o stanie organizacyjnym i problemach Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Tarnobrzegu.
15:017.Rozpatrzenie projektów uchwał:
13:501)uchwała w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi powiatowej nr 1108R ul. 1-go Maja zlokalizowanej na terenie Miasta Tarnobrzega.
13:522)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu obręb Mokrzyszów.
13:543)uchwała w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego Honorowych Dawców Krwi.
13:554)uchwała w sprawie określenia zakresu pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
13:595)uchwała w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Tarnobrzega”.
14:036)uchwała w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Tarnobrzega”.
14:097)uchwała w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Tarnobrzega”.
14:158)uchwała w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Tarnobrzega”.
14:189)uchwała w sprawie uzupełnienia składu komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
14:2010)uchwała w sprawie uzupełnienia składu komisji Zdrowia, Rodziny i Ochrony Środowiska.
14:2111)uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.
14:2212)uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.
14:2613)uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.
14:5714)uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.
15:0115)uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega.
15:228.Sprawy bieżące.
15:021)uchwała w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską organizowaną przez Miasto Tarnobrzeg dla uchodźców wojennych z Ukrainy.
15:052)uchwała zmieniająca w sprawie powołania Komisji Techniczno-Inwestycyjnej Rady Miasta Tarnobrzega.
15:063)uchwała zmieniająca w sprawie powołania Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miasta Tarnobrzega.
16:149.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
16:1410.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
17:1211.Oświadczenia radnych.
17:1512.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad