XLIV zwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega w dniu środa, 28 września 2022 r.

Rada Miasta Tarnobrzega
Czas publikacji: 245 dni 12 godzin temu
Długość nagrania: 05:32:29
Liczba odtworzeń: 487
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

11:081.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
11:092.Przyjęcie porządku obrad.
11:103.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
11:334.Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
11:525.Realizacja projektu - Tarnobrzeg bez smogu - wymiana źródeł ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie Miasta Tarnobrzega.
6.Rozpatrzenie projektów uchwał:
11:541)w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Sandomierskiej, Dominikańskiej, Jasińskiego w Tarnobrzegu.
13:002)w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Tarnobrzegu, obręb Tarnobrzeg.
13:003)w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu, obręb Tarnobrzeg.
13:004)w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w Tarnobrzegu.
13:185)w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku mieszczącym się przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4 w Tarnobrzegu na rzecz Casino Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
13:196)w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku mieszczącym się przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4 w Tarnobrzegu na rzecz Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A. z siedzibą w Warszawie.
13:207)w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku mieszczącym się przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4 w Tarnobrzegu na rzecz Medella S.A. z siedzibą w Warszawie.
13:248)w sprawie nadania statutu Muzeum Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu, obecnie funkcjonującemu pod nazwą Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega.
13:269)w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega na lata 2021-2027 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii w tym trybu konsultacji.
13:2710)w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega do 2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
14:0311)w sprawie rozpatrzenia skargi.
14:3612)w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.
14:5713)w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.
15:0214)w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.
15:0415)w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.
15:0516)w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega.
15:277.Sprawy bieżące.
16:158.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
16:159.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
16:2210.Oświadczenia radnych.
16:2211.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad