Sesja Rady w dniu czwartek, 24 listopada 2022

Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie
Czas publikacji: 28 listopada 2022
Długość nagrania: 00:29:03
Liczba odtworzeń: 484
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie i stwierdzenie quorum
2.Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
3.Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
4.Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2022 rok.
5.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto Lubawskie.
6.Uchwała w sprawie zasad i trybu korzystania z hali targowej w Bratianie "Mój Rynek".
7.Uchwała w sprawie zasad i trybu korzystania z zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Radomnie.
8.Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Nawra.
9.Uchwała w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.
10.Uchwała w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
12:0411.Zakończenie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad