Transmisja LVIII Sesji Rady Gminy Markowa

Rada Gminy Markowa
Czas publikacji: 13 lutego 2023
Długość nagrania: 00:36:10
Liczba odtworzeń: 496
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:061.Otwarcie obrad sesji.
16:162.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Markowa na 2023 rok Nr LVII/303/23.
16:203.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/304/23 Rady Gminy Markowa w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Markowa na lata 2023 – 2034.
16:254.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Markowa na 2023 rok.
16:325.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Klubu Seniora w Markowej.
16:396.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora w Markowej.
16:397.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad