L Sesja Rady Gminy Turek w dniu 28 grudnia 2022 r.

Rada Gminy Turek
Czas publikacji: 20 lutego 2023
Długość nagrania: 01:13:21
Liczba odtworzeń: 335
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:111.Otwarcie L Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
16:122. Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Gminy Turek.
16:563. Informacja Wójta Gminy Turek o działaniach realizowanych w Gminie Turek.
16:564. Interpelacje i zapytania radnych.
17:175. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2023 rok;
b) w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek na 2023 rok;
c) w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Turek na 2023 rok;
d) w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na uchwałę Nr XXXIV/217/02 Rady Gminy Turek z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów pod zalesienie na obszarze Gminy Turek oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.
e) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Turek;
f) w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2022;
g)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2022-2030;
h)w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.
17:186. Wolne wnioski i zapytania.
17:187. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
17:188. Zakończenie obrad L Sesji Rady Gminy Turek.
pokaż cały porządek obrad