LXXI nadzwyczajna sesja Rady Miasta w dniu 17 marca 2023 r.

Rada Miasta Tarnobrzega
Czas publikacji: 17 marca 2023
Długość nagrania: 00:16:21
Liczba odtworzeń: 728
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:021.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
15:042.Przyjęcie porządku obrad.
15:083.Rozpatrzenie projektów uchwał:
15:081)uchwała w sprawie przyjęcia od Wojewody Podkarpackiego niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2023 roku.
15:094.Sprawy bieżące.
15:095.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad