LIV Sesja Rady w dniu poniedziałek, 17 kwietnia 2023

Rada Gminy Turek
Czas publikacji: 18 kwietnia 2023
Długość nagrania: 00:26:47
Liczba odtworzeń: 430
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:351.Otwarcie LIV Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
17:002. Podjęcie uchwał:
16:42a) w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Turek na lata 2024-2034, w tym trybu konsultacji;
16:44b) w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie części wkładu własnego w związku z realizacją Projektu pn. „Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku;
16:51c) w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę;
16:52d) w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turek;
16:58e) w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2023;
16:59f) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2023-2030.
17:003. Zakończenie obrad LIV Sesji Rady Gminy Turek.
pokaż cały porządek obrad