Sesja Rady w dniu piątek, 28 kwietnia 2023

Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie
Czas publikacji: 4 maja 2023
Długość nagrania: 00:05:40
Liczba odtworzeń: 507
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2.Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
3.Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2023-2034.
4.Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2023 rok.
09:365.Zakończenie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad