XLII Sesja Rady Gminy Kalinowo - 26 kwietnia 2023 r.

Rada Gminy Kalinowo
Czas publikacji: 5 maja 2023
Długość nagrania: 00:58:17
Liczba odtworzeń: 347
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:061.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
10:082.Przyjęcie porządku obrad.
10:093.Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń:
a)protokół z 28 marca 2023 r.
b)protokół z 6 kwietnia 2023 r.
10:194.Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
10:245.Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 rok.
10:276.Interpretacje radnych i zapytania sołtysów.
7.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)nadania nazwy ulicy w miejscowości Romoty;
b)nadania nazwy ulicy w miejscowości Makosieje;
10:33c)określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Kalinowo;
10:38d)zmiany uchwały Nr XXXVI.244.22 Rady Gminy Kalinowo z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia;
10:44e)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2035;
10:51f)zmian budżetu gminy Kalinowo na 2023 rok.
10:578.Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
11:009.Wolne wnioski.
11:0310.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad