LXXIII sesja Rady Miasta w dniu 26 kwietnia 2023 r.

Rada Miasta Tarnobrzega
Czas publikacji: 9 maja 2023
Długość nagrania: 03:29:43
Liczba odtworzeń: 584
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

11:081.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
11:102.Przyjęcie porządku obrad.
11:113.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
11:254.Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
11:335.Inwestycje nad Jeziorem Tarnobrzeskim w latach 2022-2023. Pozyskiwanie funduszy. Przygotowania do sezonu.
12:256.Rozpatrzenie projektów uchwał:
12:131)w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Tarnobrzega"
12:242)w sprawie powołania Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rady Seniorów Miasta Tarnobrzega
12:243)w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
12:327.Sprawy bieżące.
12:328.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
13:229.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10.Oświadczenia radnych.
11.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad