Relacja z LX uroczystej sesji Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18 maja 2023 roku

Rada Miejska w Wadowicach
Czas publikacji: 18 maja 2023
Długość nagrania: 01:28:32
Liczba odtworzeń: 380
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji. Przedstawienie porządku obrad.
2.Historia uroczystych sesji Rady Miejskiej w Wadowicach upamiętniających postać Karola Wojtyły - Papieża.
3.Projekcja filmu „Słowa Jana Pawła II”.
4.Referat ks. Łukasza Piórkowskiego – dyrektora Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.
5.Wystąpienia zaproszonych gości.
6.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad