LXIII Sesja Rady w Myszkowie, 30 maja 2023

Rada Miasta w Myszkowie
Czas publikacji: 30 maja 2023
Długość nagrania: 02:37:52
Liczba odtworzeń: 678
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

08:351.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
08:362.Ustalenie porządku obrad.
11:093.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków.
11:104.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Myszkowa na rok 2023.
11:115.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad