LXXI Sesja Rady Powiatu w Tomaszowie Maz. , 31 maja 2023

Rada Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
Czas publikacji: 31 maja 2023
Długość nagrania: 02:12:24
Liczba odtworzeń: 289
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:111.Otwarcie LXXI sesji Rady Powiatu;
14:112. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji;
14:113. Przyjęcie porządku obrad;
14:164. Przyjęcie protokołów z obrad LXIX, LXX Sesji Rady Powiatu;
14:295. Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim;
14:566. Rozpatrzenie projektu i podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem finansowym;
15:107. Rozpatrzenie projektu i podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2022 rok;
15:138. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Tomaszowskiego w roku 2022.
15:289. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Mazowieckim oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego 2022r.
15:3310. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w 2022r.
15:3511. Informacja „Ocena zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Tomaszowskiego za 2022r."
15:4012. Rozpatrzenie projektu i podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2023
15:4313. Rozpatrzenie projektu i podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2023-2043
15:4714. Rozpatrzenie projektu i podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie utraty mocy Uchwały Nr LVII/400/2010 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dn.26 sierpnia 2010roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu tomaszowskiego za I półrocze roku budżetowego, zmienionej Uchwałą Nr X/99/2011 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 7 lipca 2011 roku
15:5215. Rozpatrzenie projektu i podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju pn.: ,,Strategia Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego na lata 2021-2030’’
15:5716. Rozpatrzenie projektu i podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie Powiatu Tomaszowskiego w 2023r.
16:0017.Rozpatrzenie projektu i podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Tomaszowskiego
16:1218. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z działalności w okresie pomiędzy LXIX a LXXI sesją Rady Powiatu oraz z wykonania Uchwał Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim;
16:1319. Wnioski i oświadczenia radnych;
16:1520. Sprawy różne;
16:1521. Zamknięcie LXXI sesji Rady Powiatu
pokaż cały porządek obrad