LXXII Sesja Rady Powiatu w Tomaszowie Maz., 21 czerwca 2023

Rada Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
Czas publikacji: 21 czerwca 2023
Długość nagrania: 01:43:52
Liczba odtworzeń: 265
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:171.Otwarcie LXXII sesji Rady Powiatu;
14:172. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji;
14:193. Przyjęcie porządku obrad;
14:194. Przyjęcie protokołu z obrad LXXI Sesji Rady Powiatu;
14:595. Sprawozdanie z działalności Tomaszowskiego Centrum Zdrowia za 2022 rok;
15:026. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Tomaszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 rok;
15:147. Rozpatrzenie projektu i podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2023;
15:178. Rozpatrzenie projektu i podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2023-2043;
15:269. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z działalności w okresie pomiędzy LXXI a LXXII sesją Rady Powiatu oraz z wykonania Uchwał Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim;
15:4410. Wnioski i oświadczenia radnych;
15:4611. Sprawy różne;
15:4612. Zamknięcie LXXII sesji Rady Powiatu.
pokaż cały porządek obrad