LXXVII nadzwyczajna sesja Rady Miasta w dniu 17 lipca 2023

Rada Miasta Tarnobrzega
Czas publikacji: 17 lipca 2023
Długość nagrania: 00:39:47
Liczba odtworzeń: 762
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:311.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:372.Przyjęcie porządku obrad.
15:013.Rozpatrzenie projektów uchwał:
15:011)uchwała w sprawie powołania komisji do sprawdzenia, czy wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum odpowiada przepisom ustawy
15:024.Sprawy bieżące.
15:025.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad