LXXVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega w dniu 26 lipca 2023 r.

Rada Miasta Tarnobrzega
Czas publikacji: 27 lipca 2023
Długość nagrania: 04:09:48
Liczba odtworzeń: 637
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

11:081.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
11:202.Przyjęcie porządku obrad.
11:223.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
11:404.Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
12:445.Inwestycje wspólne ze spółdzielniami.
13:016.Rozpatrzenie projektów uchwał:
12:511)w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników na kadencję 2024-2027
12:522)zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2023 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
12:533)w sprawie zniesienia pomnika przyrody nr rej. 673
12:544)w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Miasta Tarnobrzega działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
12:555)w sprawie przyjęcia od Wojewody Podkarpackiego zadania pod nazwą "Doposażenie przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 723 oraz drogi powiatowej nr P3103 w Tarnobrzegu" realizowanego w ramach "Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024
12:566)w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
12:567)w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega
12:578)w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
12:589)w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
12:5910)w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
13:0011)w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
13:0012)w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
13:0113)w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
14:217.Sprawy bieżące.
14:201)uchwała w sprawie przeprowadzenia referendum na wniosek mieszkańców
14:212)uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
14:228.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
14:499.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
15:0810.Oświadczenia radnych.
15:0811.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad