LXXV Sesja Rady Powiatu w Tomaszowie Maz., 8 sierpnia 2023

Rada Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
Czas publikacji: 9 sierpnia 2023
Długość nagrania: 00:11:08
Liczba odtworzeń: 278
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:351. Otwarcie LXXV sesji Rady Powiatu;
14:352. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji;
14:353. Przyjęcie porządku obrad;
14:424. Rozpatrzenie projektu i podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Maz. w sprawie przekazania Gminie Tomaszów Mazowiecki zadania publicznego w zakresie zarzadzania częścią drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki- Radonia.
14:425. Zamknięcie obrad LXXV sesji Rady Powiatu w Tomaszowie Maz.
pokaż cały porządek obrad