Transmisja LXIII Sesji Rady Gminy Markowa

Rada Gminy Markowa
Czas publikacji: 28 sierpnia 2023
Długość nagrania: 01:07:56
Liczba odtworzeń: 262
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

19:031.Otwarcie obrad sesji.
19:062.Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
19:333.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Markowa na 2023 rok.
19:404.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Markowa na lata 2023 – 2034.
20:085.Informacja na temat przygotowań do uroczystości beatyfikacyjnej w Markowej.
20:086.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad