LXXXVI Sesja Rady Miejskiej w Lesku - 06.09.2023 r.

Rada Miejska w Lesku
Czas publikacji: 7 września 2023
Długość nagrania: 00:17:22
Liczba odtworzeń: 258
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:261.Otwarcie sesji.
16:262.Stwierdzenie kworum.
16:273.Wybór sekretarza sesji.
16:284.Przyjęcie protokołów z LXXXI, LXXXII sesji.
16:295.Przyjęcie porządku obrad.
6.Procedowanie nad projektami uchwał:
16:321)Uchwała w sprawie powierzenia Bieszczadzkiemu Związkowi Komunikacyjnemu prowadzenia zadania publicznego związanego z zapewnieniem bezpłatnego transportu dzieci do szkół i przedszkoli, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, na terenie Gminy Lesko.
16:372)Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2023 rok.
16:393)Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
16:417.Sprawozdanie sekretarza sesji.
16:428.Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
pokaż cały porządek obrad