LXX sesja VIII kadencji Sesja Rady w dniu 12 września 2023

Rada Gminy Golub-Dobrzyń
Czas publikacji: 13 września 2023
Długość nagrania: 00:23:37
Liczba odtworzeń: 258
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:081.Otwarcie LXX nadzwyczajnej sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń i stwierdzenie quorum.
09:082.Przyjęcie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał:
09:28a)zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2023 rok;
09:29b)w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2023-2040.
09:294.Zakończenie LXX nadzwyczajnej sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń.
pokaż cały porządek obrad