Sesja Rady w dniu 11 września 2023

Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie
Czas publikacji: 18 września 2023
Długość nagrania: 01:02:59
Liczba odtworzeń: 268
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2.Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
3.Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
4.Gratulacje dla Mieszkańców Gminy Nowe Miasto Lubawskie za osiągnięcia sportowe oraz artystyczne.
5.Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2023-2034.
6.Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2023 rok.
7.Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Nowomiejskiemu na zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych na potrzeby Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy.
8.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2023 rok.
9.Uchwała w sprawie wniosku z dnia 28 czerwca 2023 r. dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze Jeziora Skarlińskiego.
10.Uchwała w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej działek na terenie gminy Nowe Miasto Lubawskie.
13:3311.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad