LXXXII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega w dniu 21 września 2023 r.

Rada Miasta Tarnobrzega
Czas publikacji: 27 września 2023
Długość nagrania: 00:06:50
Liczba odtworzeń: 501
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:021.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:032.Przyjęcie porządku obrad.
14:063.Rozpatrzenie projektów uchwał:
14:051)uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
14:062)uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega
14:064.Sprawy bieżące.
14:065.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad