LXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach w dniu 28 września 2023 r

Rada Miejska w Krośniewicach
Czas publikacji: 28 września 2023
Długość nagrania: 00:40:51
Liczba odtworzeń: 464
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:051.Otwarcie obrad sesji.
09:062. Przyjęcie porządku obrad sesji.
09:113. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2023 rok.
09:134. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026.
09:175. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Krośniewice na rok 2023.
09:196. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres oznaczony do lat 3.
09:227. Podjęcie uchwały wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres oznaczony do lat 3.
09:448. Sprawy różne.
09:449. Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad