Sesja Rady w dniu 7 września 2023

Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim
Czas publikacji: 4 października 2023
Długość nagrania: 00:07:28
Liczba odtworzeń: 426
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
15:423. Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 r.
15:434. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2023-2035.
5. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad