LXXII Sesja Rady Miejskiej w Nałęczowie w dniu środa, 04.10.2023

Rada Miejska w Nałęczowie
Czas publikacji: 4 października 2023
Długość nagrania: 01:32:42
Liczba odtworzeń: 597
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:041.Otwarcie Sesji.
15:102. Przyjęcie porządku obrad.
15:123. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
15:214. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2023 rok.
15:355. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
15:376.Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.
15:597. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024 – 2027.
16:118. Informacja Burmistrza o działalności między sesjami Rady.
16:369. Oświadczenia i wolne wnioski.
16:3610. Interpelacje i zapytania.
16:3611. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad