LXXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Lesku - 28.09.2023 r.

Rada Miejska w Lesku
Czas publikacji: 28 września 2023
Długość nagrania: 03:05:25
Liczba odtworzeń: 255
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:351.Otwarcie sesji.
15:362.Stwierdzenie kworum.
15:373.Wybór sekretarza sesji.
15:374.Przyjęcie protokołu z LXXXVI sesji.
16:195.Przyjęcie porządku obrad.
16:356.Sprawozdanie informacyjno-sprawozdawcze z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Lesko.
17:127.Sprawy różne.
8.Procedowanie nad projektami uchwał:
17:451)Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat, drogą bezprzetargową gruntu stanowiącego własność Gminy Lesko, oznaczonego jako część działki nr 867/4 o pow. 0,25 ha położonego w Lesku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rekreacyjno – usługowej.
17:492)Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działki nr 458/1 i 458/3 ha położonej w obrębie Bezmiechowa Dolna.
17:523)Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działki nr 159/8 ha położonej w obrębie Łukawica.
4)Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowych na nieruchomościach obciążanych oznaczonych jako działki nr 58 i 71 położonych w Lesku obręb Posada Leska stanowiących własność Gminy Lesko na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości władnących.
18:325)Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lesku oraz Sądu Rejonowego w Sanoku – IV Wydział Pracy na kadencję 2024 – 2027.
6)Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2023 rok.
7)Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
18:338)Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na niewłaściwe załatwienie sprawy przez Burmistrza Miasta i Gminy Lesko.
18:389.Sprawozdanie sekretarza sesji.
18:3810.Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
pokaż cały porządek obrad