Sesja Rady CXVI w dniu 22 września 2023

Rada Miejska w Bogatyni
Czas publikacji: 9 października 2023
Długość nagrania: 01:12:41
Liczba odtworzeń: 229
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Podjęcie uchwał w sprawie:
1.zmian budżetu gminy na 2023 rok /projekt nr 790.2023/
2.przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Zatonie, Trzciniec oraz Działoszyn, gmina Bogatynia /projekt nr 788.2023/
3.wprowadzenia regulaminu określającego zasady korzystania z targowisk gminnych Miasta i Gminy Bogatynia /projekt nr 786.2023/
4.w sprawie skargi na działanie organu administracji publicznej /projekt nr 794.2023/
3.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad