Sesja Rady w dniu 18 października 2023 cz.1

Rada Miejska w Nowogardzie
Czas publikacji: 18 października 2023
Długość nagrania: 00:20:34
Liczba odtworzeń: 411
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
11:172.Zgłoszenie wniosków do porządku obrad
13:013.Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników
13:174.Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Nowogard
13:475.Przyjęcie uchwały w sprawie połączenia placówki wsparcia dziennego z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowogardzie oraz zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie
13:576.Przyjęcie uchwały w sprawie utworzenia sołectwa Warnkowo
14:007.Informacja z analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w Nowogardzie
14:078.Informacje Przewodniczącej Rady
16:109.Interpelacje, wnioski i zapytania
10.Komunikaty
16:1111.Zakończenie obrad
12.Wniosek formalny r. Krata zmiana porządku obrad (9 na 5a)
pokaż cały porządek obrad