LXXII sesja VIII Sesja Rady w dniu 12 października 2023

Rada Gminy Golub-Dobrzyń
Czas publikacji: 20 października 2023
Długość nagrania: 00:27:48
Liczba odtworzeń: 199
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

08:131.Otwarcie LXXII nadzwyczajnej sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń i stwierdzenie quorum.
08:132.Przyjęcie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał:
08:24a)zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2023 rok,
08:26b)w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2023-2040,
08:30c)w sprawie zgłoszenie kandydata do konkursu na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.
08:304.Zakończenie LXXII nadzwyczajnej sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń.
pokaż cały porządek obrad