Sesja Rady CXVIII w dniu 05 października 2023

Rada Miejska w Bogatyni
Czas publikacji: 24 października 2023
Długość nagrania: 01:54:30
Liczba odtworzeń: 201
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
4.Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.
5.Omówienie spraw bieżących związanych ze składowiskiem odpadów Revita Bio w Bogatyni.
6.Sprawy różne, wolne wnioski.
7.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad