LXXIX Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach w dniu 25 października 2023 r

Rada Miejska w Krośniewicach
Czas publikacji: 25 października 2023
Długość nagrania: 02:53:39
Liczba odtworzeń: 481
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:321.Otwarcie obrad sesji.
09:372. Przyjęcie porządku obrad sesji.
09:413. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2023 rok.
09:434. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026.
10:115. Podjęcie uchwały zmiany uchwały w sprawie uchwalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach.
10:146. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2023 rok.
10:207. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
11:058. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024 – 2027.
11:079. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Krośniewice.
11:1010. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11:1210aPodjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Krośniewice
11:1510bPodjęcie uchwały w sprawie określenia zmian wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji wysokości dochodów gospodarstwa domowego
12:2411. Sprawy różne.
12:2412. Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad