Sesja Rady w dniu 25 października 2023 cz. 2

Rada Miejska w Nowogardzie
Czas publikacji: 25 października 2023
Długość nagrania: 01:37:40
Liczba odtworzeń: 418
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:061.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
a)wnioski
1)9a) o wprowdzenie uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu
2)wniosek (r. Bociarski) w sprawie ulgi w podatku rolnym na 2023 rok
3)wniosek w sprawie kościoła w Czermnicy (Burmistrz) - 6 tys zł
4)wniosek w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard (Burmistrz)
15:132. Przyjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr X/84/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 19 czerwca 2019 r.
15:143. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2023 (375.520,05 zł.).
15:154.Przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2023 (202.431,04 zł.).
15:275. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2023 (16.474.808,99 zł.).
15:296. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 (300.000 zł.).
15:307. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 (311.698 zł.).
15:318. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 (81 647,97 zł).
16:249. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 (460.000 zł.).
16:59a)Przyjęcie uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu
17:19b)Przyjęcie uchwały w sprawie ulgi w podatku rolnym na 2023 rok
17:19c)Przyjęcie uchwały intencyjnej w sprawie kościoła w Czermnicy - 6 tys zł
17:24d)Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard
10. Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad