XLVII Sesja Rady Gminy Pcim.

Rada Gminy Pcim
Czas publikacji: 27 października 2023
Długość nagrania: 01:46:56
Liczba odtworzeń: 184
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:131.• Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:182. • Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
14:573. • Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Krakowie na kadencję 2024 – 2027.
15:024. • Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie Gminy Pcim wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
15:075. • Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w miejscowości Pcim.
15:146. • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pcim na rok 2023.
15:167. • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/315/2022 Rady Gminy Pcim z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pcim.
15:268.Podjęcie uchwały w sprawie poparcia dla dochodzenia przez Polskę zadośćuczynienia za szkody poczynione przez Niemcy w czasie II wojny światowej
15:569. • Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy i Przewodniczącemu Rady Gminy.
15:5610. • Sprawozdanie Wójta Gminy Pcim z działalności w okresie między sesjami.
15:5611. • Wolne wnioski i informacje.
15:5612. • Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Pcim.
15:5613. • Zakończenie XLVII sesji Rady Gminy Pcim.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Pcim - najnowsze transmisje z obrad

15 lutego 2024 57
27 grudnia 2023 114
20 listopada 2023 144
27 października 2023 184
4 sierpnia 2023 242
13 lipca 2023 277
18 kwietnia 2023 262
25 stycznia 2023 370
6 grudnia 2022 396
5 grudnia 2022 356
Pokaż wszystkie transmisje