LXXXV nadzwyczajna sesja Rady Miasta w dniu 6 listopada 2023 r.

Rada Miasta Tarnobrzega
Czas publikacji: 7 listopada 2023
Długość nagrania: 00:45:40
Liczba odtworzeń: 446
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:341.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
13:352.Przyjęcie porządku obrad.
14:103.Rozpatrzenie projektów uchwał:
13:471)uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
14:092)uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
3)uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega
14:114.Sprawy bieżące.
14:115.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad