LXXXI Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach w dniu 9 listopada 2023 r

Rada Miejska w Krośniewicach
Czas publikacji: 9 listopada 2023
Długość nagrania: 01:28:17
Liczba odtworzeń: 712
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:431.Otwarcie obrad sesji.
16:442. Przyjęcie porządku obrad sesji.
18:073. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach.
18:074. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2023 rok.
18:085. Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad