XCIX.N Sesja Rady w dniu 17 listopada 2023

Rada Miejska w Nowogardzie
Czas publikacji: 17 listopada 2023
Długość nagrania: 00:01:35
Liczba odtworzeń: 566
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
2.Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli
3.Zakończenie obrad
pokaż cały porządek obrad