Relacja z LXVI sesji Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 15 listopada 2023 r.

Rada Miejska w Wadowicach
Czas publikacji: 17 listopada 2023
Długość nagrania: 00:22:22
Liczba odtworzeń: 321
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad sesji, ewentualne uzupełnienia lub zmiany.
3.Przyjęcie protokołów z LXIV i LXV sesji VIII kadencji RM.
4.Sprawozdania Przewodniczącego RM i Burmistrza Wadowic za okres międzysesyjny.
5.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie opinii projektu Audytu Krajobrazowego Województwa Małopolskiego;
2)w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/295/2021 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego na terenie Gminy Wadowice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wadowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i dworca autobusowego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników.
6.Interpelacje i zapytania radnych.
7.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8.Oświadczenia i komunikaty.
13:209.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad