LXXIV sesja VIII Sesja Rady w dniu 15 listopada 2023

Rada Gminy Golub-Dobrzyń
Czas publikacji: 20 listopada 2023
Długość nagrania: 00:27:59
Liczba odtworzeń: 296
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:061.Otwarcie LXXIV nadzwyczajnej sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń i stwierdzenie quorum.
15:062.Przyjęcie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał:
15:13a)zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2023 rok,
15:16b)w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2023-2040,
15:18c)w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego przez Gminę Golub-Dobrzyń do Spółki Zakład Gospodarczy „Ekolog” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białkowie.
15:31d) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, w tym określenie kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej dla lokali mieszkalnych budowanych w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową Nowy Dom sp. z o.o. w miejscowości Sokoligóra
15:314.Zakończenie LXXIV nadzwyczajnej sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń.
pokaż cały porządek obrad