LVIII Sesja Rady Gminy Turek w dniu 28 września 2023 r.

Rada Gminy Turek
Czas publikacji: 20 listopada 2023
Długość nagrania: 01:18:26
Liczba odtworzeń: 343
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:041.Otwarcie LVIII Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
16:052. Przyjęcie protokołu z LVII Sesji Rady Gminy Turek.
16:293. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
16:314. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
16:325. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał:
17:03a) w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Turku na kadencję 2024 – 2027:
1) wybór Komisji Skrutacyjnej;
2) odczytanie regulaminu wyboru ławników;
3) przedstawienie stanowiska Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników;
4) przeprowadzenie tajnego głosowania.
17:05b) w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Gminy Turek
17:10c) w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2023;
17:11d) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2023-2030.
17:197. Wolne wnioski i zapytania.
17:198. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
17:209. Zakończenie obrad LVIII Sesji Rady Gminy Turek.
pokaż cały porządek obrad