LIX Sesja Rady Gminy Turek w dniu 26 października 2023 r.

Rada Gminy Turek
Czas publikacji: 20 listopada 2023
Długość nagrania: 00:15:35
Liczba odtworzeń: 287
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:071.Otwarcie LIX Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
15:182. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2023;
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2023-2030.
c)w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem sal lekcyjnych w szkołach, dla których Gmina Turek jest organem prowadzącym
15:193. Zakończenie obrad LIX Sesji Rady Gminy Turek.
pokaż cały porządek obrad