Sesja Rady w dniu 26 października 2023

Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie
Czas publikacji: 20 listopada 2023
Długość nagrania: 00:55:55
Liczba odtworzeń: 319
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2.Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
3.Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
4.Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2023-2034.
5.Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2023 rok.
6.Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
7.Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
8.Uchwała w sprawie "Programu współpracy Gminy Nowe Miasto Lubawskie z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok".
9.Uchwała w sprawie wniosku o poparcia dla działań zmierzających do uzyskania zadośćuczynienia należnego Polsce od Niemiec.
10.Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Pacółtowo.
11.Zakończenie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad