Posiezenie Kmisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 20 listopada 2023 r.

Rada Gminy w Suchożebrach
Czas publikacji: 20 listopada 2023
Długość nagrania: 00:18:05
Liczba odtworzeń: 382
Jakość nagrania: SD | HD